Kompleksowy program dokarmiania dolistnego borówki amerykańskiej przy wydatku cieczy użytkowej 400 – 600 l/ha

 

Termin stosowania

 

Nawóz

 

Dawka na 1 ha

Ewentualny dodatek mocznika w kg/ha  

Cel zabiegu

Po ruszeniu wegetacji wiosennej SUPLO NPK 20-20-20

i

SUPLOFOL Mono B

4 kg

 

1,5 l

 

2 – 3

 

 

Ogólne wzmocnienie roślin, zwiększenie  aktywności korzeni i potencjału plonotwórczego oraz zaopatrzenie roślin w bor wpływający na owocowanie
 

Rozwój pąków

SUPLOFOL MIKRO U

i

SUPLOFOL Mono B

3 l

 

1,5 l

 

2 – 3

Poprawa zaopatrzenia roślin w mikroelementy, a zwłaszcza bor,  wpływający na rozwój i zawiązywanie owoców. Zwiększenie potencjału plonotwórczego
 

Po kwitnieniu

SUPLO PK 25-50

lub

SUPLOFOL MAKRO K-200

dodatkiem

SUPLOFOL MIKRO U

SUPLOFOL Mono Cu

4 kg

 

5 l

 

2 l

1 l

 

 

 

2 – 3

Poprawa zaopatrzenia roślin w makro  i mikroelementy. Wzmocnienie roślin.
Rozwój owoców SUPLO PK 25-50

lub

SUPLOFOL MAKRO K-200

4 kg

 

5 l

2 – 3 Poprawa zaopatrzenia roślin w makroelementy wpływające na jakość plonów.
 

Ok. 7  dni później

 

SUPLOFOL Mikro Ca

 

5 l

 

Poprawa zaopatrzenia roślin w wapń, przeciwdziałający chorobom fizjologicznym i mikroelementy, poprawa jakości plonu
 

Po zbiorze owoców

SUPLO PK 25-50

lub

SUPLOFOL MAKRO K-200

4 l

 

5 l

 

6 – 8

Poprawa turgoru i zaopatrzenie roślin w mikroelementy, przygotowanie do zimowania
 

Ok. 10 – 14 dni później

SUPLOFOL Mono B

 

SUPLOFOL Mono Zn

1,5 l

 

1,5 l

 

8 – 12

Akumulacja boru, pozytywnie wpływającego na rozwój organów generatywnych po rozpoczęciu wegetacji wiosennej, zwiększenie zimotrwałości