Kompleksowy program dokarmiania dolistnego warzyw cebulowych (cebula i por i czosnek) w uprawie polowej przy wydatku cieczy użytkowej 400 – 600 l/ha

 

Termin stosowania

 

Nawóz

 

Dawka na 1 ha

Ewentualny dodatek mocznika w kg/ha  

Cel zabiegu

 

Faza 6 liści

SUPLO NPK 13-52-7

albo

SUPLOFOL MAKRO P-220

4 kg

 

4 – 5 l

 

5

 

Ogólne wzmocnienie roślin, zwiększenie  aktywności korzeni i potencjału plonotwórczego
 

Ok. 7 dni później

 

SUPLOFOL Mono B

 

1,5 l

 

 

5

 

Poprawa zaopatrzenie roślin w bor, zwłaszcza na glebach ubogich w ten mikroelement
Faza 10 liści

1 – 2  zabiegi

co ok. 10 dni

SUPLOFOL MIKRO U

z dodatkiem

SUPLO Saletra magnezowa

2 – 3 l

 

3 l

 

 

5

Poprawa zaopatrzenia roślin w magnez i mikroelementy, poprawa kondycji roślin
 

Ok. 14 dni później

SUPLO NPK 20-20-20

lub

SUPLOFOL MAKRO K-200

z dodatkiem

SUPLO Saletra magnezowa

4 kg

 

4 – 5 l

 

3 l

 

5

 

Poprawa kondycji roślin

3 – 4 tygodni przed zbiorem SUPLO PK 25-50

lub

SUPLOFOL MAKRO K-200

SUPLOFOL MIKRO U

4 kg

 

4 – 5 l

2,5 – 3 l

 

5

Poprawa zaopatrzenia roślin w makro i mikroelementy, wyrównanie dojrzałości
SUPLO NPK 13-52-7                  kg/ha

lub SUPLO MAKRO P-220         l/ha

4

4  – 5

SUPLOFOL Mono B                    l/ha 1,5
SUPLOFOL MIKRO U               l/ha

z dodatkiem

SUPLO Saletra magnezowa          l/ha

2 – 3

 

3

SUPLO NPK 20-20-20                 kg/ha

lub SUPLO MAKRO K-200         l/ha

z dodatkiem

SUPLO Saletra magnezowa          l/ha

4

4 – 5

 

3

SUPLO PK 25-50                        kg/ha

lub SUPLO MAKRO K-200        l/ha

z dodatkiem

SUPLOFOL MIKRO U                  l/ha

4

4 – 5

 

2,5 – 3

Mocznik                                       kg/ha 5 5 5 5 5
1 – 2 zabiegi co ok. 10 dni
cebula

Cebula – program dokarmiania

 

Czosnek - program dokarmiania

Czosnek – program dokarmiania