Kompleksowy program dokarmiania dolistnego wiśni, czereśni i śliw przy wydatku cieczy użytkowej 800 – 1000 l/ha

 

Termin stosowania

 

Nawóz

 

Dawka na 1 ha

Ewentualny dodatek mocznika w kg/ha  

Cel zabiegu

Faza pękania pąków

 

SUPLOFOL Mono Zn 3 5

 

Zwiększenie odporności na wiosenne chłody, czynniki stresowe i patogeny
Faza zielonego pąka

 

 

SUPLOFOL MIKRO U

z dodatkiem

SUPLOFOL Mono B

 

2 l

 

2 l

5

 

Zwiększenie odporności na chłody i inne warunki stresowe wynikające z warunków atmosferycznych. Dostarczenie kompletu mikroelementów . poprawa zawiązywania owoców.
Początek kwitnienia SUPLOFOL Mono B 2 l

 

5

 

Poprawa zapłodnienia i rozwoju zarodka
Opadanie płatków SUPLO NPK 13-52-7

 lub

SUPLOFOL MAKRO P-220

z dodatkiem

SUPLOFOL MIKRO U

SUPLOFOL Mono B

4 kg

 

5 – 6 l

 

2 l

2 l

 

 

 

5

Poprawa tworzenia i rozwoju zarodka, kształtowanie dobrej jakości owoców
Po kwitnieniu, 1 do 2 oprysków co 10 – 14 dni SUPLOFOL MIKRO U

i

SUPLO Saletra magnezowa

2 l

 

3 l

5 Likwidacja niedoborów mikroelementów, poprawa zaopatrzenia w magnez i poprawa jakości owoców
Około 6 tygodni przed zbiorem SUPLOFOL MIKRO Ca

lub

SUPLO Saletra wapniowa

5 l

 

5 l

 

Przeciwdziałanie pękaniu owoców i poprawa ich jakości
Około 4 tygodnie przed zbiorem SUPLOFOL MIKRO Ca

lub

SUPLO Saletra wapniowa

5 l

 

5 l

 

Jak wyżej
Około 2 tygodnie przed zbiorem SUPLOFOL MIKRO Ca

lub

SUPLO Saletra wapniowa

5 l

 

5 l

Jak wyżej
Po zbiorach, 1 – 2 opryski co ok. 7 – 10 dni SUPLO PK 25-50

lub

SUPLOFOL MAKRO K-200

z dodatkiem

SUPLOFOL MIKRO U

4 kg

 

5 l

 

2 l

Wzmocnienie roślin po owocowaniu, poprawa turgoru i zaopatrzenia w mikroelementy
 

Przed opadnięciem liści

SUPLOFOL Mono B

i

SUPLOFOL Mono Zn

2 l

 

2 l

 

do 5

Zwiększenie zimotrwałości, akumulacja boru na następny rok