MAKROELEMENTY

Azot

 • Najbardziej plonotwórczy składnik pokarmowy należący do grupy makroelementów
 • Główny składnik najważniejszych dla żywych organizmów związków tj. białek enzymatycznych i kwasów nukleinowych (możliwość budowy długich, polipeptydowych łańcuchów białkowych i informacja o kolejności ich łączenia)
 • Możliwość tworzenia odpowiednich wiązań z atomem węgla, zarówno w związkach łańcuchowych (białka) i pierścieniowych (kwasy nukleinowe)
 • Składnik związków magazynujących i przenoszących energię (ATP), transportujących wodór i elektrony w fotosyntezie i oddychaniu (NAD, NADP, FMN, FAD)
 • Składnik koenzymu A (CoA) biorącego udział w metabolizmie kwasów tłuszczowych itp.

Fosfor

 • Pierwiastek pełniący centralną rolę w metabolizmie komórkowym
 • Ważny składnik struktur komórkowych – fosfolipidy zlokalizowane w selektywnych cytomembranach
 • Składnik wchodzący w skład NADP i ATP biorące udział w fotosyntezie
 • Składnik związków wysokoenergetycznych (magazynujących i przenoszących energię) biorących udział w oddychaniu
 • Ze względu na podstawowe znaczenie przy budowie związków wysokoenergetycznych ma decydujące znaczenie w przemianach związków organicznych (węglowodanów, tłuszczów i białek)

Potas

 • Podstawowy pierwiastek wpływający na gospodarkę wodną roślin – zwiększa siłę ssącą i hydratację biokoloidów
 • W zasadniczy sposób wpływa na turgor roślin obniżając współczynnik transpiracji
 • Ma duże znaczenie dla procesów metabolicznych, gdyż znaczna ich ilość przebiega jedynie w obecności jonów potasu
 • Wpływa na ruchy aparatów szparkowych
 • Bardzo pozytywnie oddziaływuje na zdrowotność roślin

Wapń

 • Wpływa na gospodarkę wodną roślin (antagonista potasu)
 • Utrzymywanie właściwej struktury membran plazmatycznych (np. plazmolemmy) – jego brak powoduje ich rozpad
 • Składnik ścian komórkowych – tworzenie „układu szkieletowego” rośliny, zwiększającego wytrzymałość roślin na wyleganie i penetracje przez organizmy patogenne

Magnez

 • Główny składnik chlorofilu niezbędnego dla przebiegu fotosyntezy
 • Aktywator wielu układów enzymatycznych
 • Wpływa na gospodarkę wodną roślin (podobnie jak wapń) antagonista potasu, zmniejszający stopień hydratacji biokoloidów
 • Utrzymywanie odpowiedniej struktury rybosomów

Siarka

 • Składnik aminokwasów (cysteina, cystyna i metionina) oraz białek – utrzymywanie łańcucha polipeptydowego w odpowiednio zwiniętej i ściśniętej pozycji
 • Aktywator wielu układów enzymatycznych, ze względu na to, że liczne enzymy funkcjonują jedynie, gdy mają wolne grupy – SH (cykl kwasu cytrynowego, metabolizm kwasów tłuszczowych)
 • Składnik olejków gorczycznych nadający ostry smak roślinom, jak np. gorczyca, czosnek, cebula, papryka i inne

MIKROELEMENTY

Bor

 • Regulator w gospodarce węglowodanowej
 • Znacząca rola w budowie ścian komórkowych (niezbędny przy syntezie ligniny i pektyn)
 • Wpływa na wzrost i różnicowanie komórek
 • Wpływa na kiełkowanie pyłku na znamieniu słupka
 • Wpływa na pobieranie innych składników, zwłaszcza zwiększa pobieranie wapnia

Miedź

 • Składnik enzymów oksydoredukcyjnych (oksydaz)
 • Wchodzi w skład plastocyjaniny biorącej udział w fotosyntezie

Żelazo

 • Ważny składnik układów oksydoredukcyjnych
 • Udział w procesach fotosyntezy i oddychania

Mangan

Aktywator licznych enzymów w sposób podobny do magnezu:

 • enzymy cyklu kwasu cytrynowego
 • enzymy redukcji azotanów (większe zapotrzebowanie na mangan roślin o intensywnej gospodarce azotowej)
 • enzymy fazy świetlnej fotosyntezy

Molibden

 • W związku z właściwościami oksydoredukcyjnymi wchodzi w skład układów enzymatycznych, biorących udział w metabolizmie azotowym

Cynk

 • Aktywator niektórych enzymów
 • Wpływa na przemiany białkowe (niedobór hamuje syntezę jednego z aminokwasów – tryptofanu)
 • Obniża syntezę auksyn (jednych z substancji wzrostowych)
rys1