Zboża  są najważniejszą grupą roślin uprawianych na świecie. Wymagania pokarmowe są różne w zależności od gatunków roślin. Najbardziej wymagającą pod tym względem jest pszenica, a dalej w kolejności jęczmień, pszenżyto, żyto i owies.  Zboża charakteryzują się stosunkowo dużymi wymaganiami pokarmowymi. Najważniejszymi okresami, w których niezbędna jest dla nich odpowiednia ilość składników pokarmowych to: krzewienie, kłoszenie i strzelanie w źdźbło. Niezbędne są dla nich wszystkie makroelementy, łącznie z magnezem i siarką, a także komplet mikroelementów. Wrażliwość roślin zbożowych na niedobór poszczególnych mikroelementów przedstawiono poniżej:

Roślina Bor (B) Miedź (Cu) Żelazo (Fe) Mangan (Mn) Molibden (Mo) Cynk (Zn)
Pszenica Mała Duża Średnia Duża Mała Mała
Jęczmień Mała Duża Średnia Średnia Mała Mała
Pszenżyto Mała Duża Średnia Średnia Mała Mała
Żyto Mała Mała Średnia Mała Mała Mała
Owies Mała Duża Średnia Duża Średnia Średnia

Jak wynika z powyższego zestawienia najważniejszymi z mikroelementów dla większości roślin zbożowych są miedź i mangan.

Azot

 • Rośliny karłowate
 • Barwa łanu jasnozielona lub żółtozielona
 • Żółknięcie starszych liści – brązowienie od wierzchołka – obumieranie
 • W przypadku ostrego niedoboru – rośliny słabo rozgałęzione o niewielkich kłosach

Fosfor

 • Rośliny karłowate i „sztywne”
 • Źdźbło cienkie
 • Barwa niebieskozielona
 • Liście młodsze lub ich pochewki zabarwiają się na czerwonawo

Potas

 • Chlorozy krawędzi i nekrozy komórek liści starszych
 • Liście młodsze wąskie, zabarwione na niebieskozielono lub czerwonobrązowo – w dalszym etapie chloroza liścia flagowego
 • Zwiększenie zdolności do wylegania i więdnięcia
 • Słabe wypełnienie ziaren, zwłaszcza na końcu kłosa

Wapń

 • Silne zahamowanie wzrostu
 • Zamieranie siewek
 • Ginięcie wierzchołków łodyg i liści
 • Na glebach mogą wystąpić brązowe cętki (toksyczne działanie manganu) lub purpurowy odcień na łodygach i liściach (toksyczne działanie glinu)

Magnez

 • Na starszych liściach – perłowe przejaśnienia (chloroza międzynaczyniowa)
 • W dalszym etapie utrata zielonej barwy, pasiasto – plamiste zżółknięcia na brzegach liści

Siarka

 • Chloroza całych powierzchni najmłodszych liści

Mangan

 • Podłużne, żółtobiałe paski między żyłkami środkowych liści
 • W późniejszym okresie – brązowe plamy pośród szarozielonych lub żółtobiałych pasków

Cynk

 • Faza początkowa – białobrązowe przebarwienia na wierzchołkach lub krawędziach liści
 • Faza zaawansowana – martwica (nekrozy) na czubkach i krawędziach liści starszych
 • Wzrost opóźniony, liście małe, wąskie

Miedź

 • Bielenie młodych liści
 • Skrócone międzywęźla (niewielki wzrost roślin)
 • Zwijanie liści wzdłuż włókien, więdnięcie i obumieranie
 • Słabe wykształcanie się kłosów lub wiechy, często bez ziaren

 

Rodzaje, terminy stosowania i dawki nawozów SUPLO ograniczające lub likwidujące niedobory znajdują się w Programach Dokarmiania Dolistnego.