Zawartość składników pokarmowych w nawozach płynnych makroelementowych PK fosforowo-potasowych z mikroelementami (g/l):

Nazwa nawozu Azot (N) Fosfor (P2O5) Potas (K2O) Wapń (CaO) Magnez (MgO) Siarka (SO3) Bor (B) Miedź (Cu) Żelazo (Fe) Mangan (Mn) Molibden (Mo) Cynk (Zn)
SUPLOFOL MAKRO P-220 210 67,5 1,4 0,9 0,25 0,5 0,09 1,8
SUPLOFOL MAKRO K-200 90 200 1 0,6 0,5 2 0,05 0,6

SUPLOFOL MAKRO P-220 i K-200

Nawozy SUPLO MAKRO P220 i K200 dają możliwość mieszania ich ze sobą nawet w postaci roztworów handlowych. Jest to ogromny walor tych preparatów, gdyż stwarza on możliwość dostosowania składu powstałego z mieszania nawozów, do każdych niemal warunków wynikających z gatunku uprawianej rośliny, jej fazy rozwojowej i zasobności gleby oraz warunków pogodowych.

SKŁAD (% m/m)
Pierwiastek P220 K200
Azot (N)
Fosfor (P2O5) 16,0 7,0
Potas (K2O) 5,0 16,0
Bor (B) 0,1 0,08
Miedź (Cu) 0,07 0,05
Żelazo (Fe) 0,02 0,04
Mangan (Mn) 0,04 0,16
Molibden (Mo) 0,007 0,004
Cynk (Zn) 0,14 0,05
ZASADY STOSOWANIA
Roślina Termin zabiegu Ilość nawozu l/ha Ilość cieczy użytkowej l/ha Ew. dodatek mocznika kg/ha Nawóz
Zboża ozime – jesienią w fazie krzewienia
– wiosną, po ruszaniu wegetacji
– strzelanie w źdźbło
– kłoszenie
6
6
6-7
6-7
200-300
200-300
200-300
200-300
do 5
do 30
do 18
do 12
P220
P220
K200
K200
Zboża jare – koniec fazy krzewienia
– strzelanie w źdźbło
– kłoszenie
6
6-7
6-7
200-300
200-300
200-300
do 30
do 18
do 12
P220
K200
K200
Kukurydza – 7-8 dobrze rozwiniętych liści
– 10 dni później
– po następnych 10 dniach
6
6
6-7
200-300
200-300
200-300
do 10
do 10
do 10
P220
P220
K200
Rzepak – jesienią, w fazie tworzenia rozety
– wiosną, po ruszeniu wegetacji
– 10 dni później
– faza zielonego pąka
6
6
6-7
6-7
200-300
200-300
200-300
200-300
do 5
do 10
do 10
do 10
P220
P220
K200
K200
Buraki – 6-10 dobrze rozwiniętych liści
– 10 dni po pierwszym zabiegu
– 10 dni później
6
6-7
6-7
200-300
200-300
200-300
do 10
do 10
do 10
P220
K200
K200
Ziemniak – 2-3 tygodnie po wschodach
– przed kwitnieniem
– po wykształceniu zielonych jagód
6
6-7
6-7
200-300
200-300
200-300
do 10
do 10
do 10
P220
K200
K200
Łąki i pastwiska – wiosną, po ruszeniu wegetacji
– po każdym pokosie lub wypasie, nie później niż 3 tyg. przed następnym
6-7
6-7
200-300
200-300
do 10
do 10
P220
K200
Warzywa w gruncie – 3 tyg. po posadzeniu rozsady lub pokazaniu się drugiego liścia dla roślin z siewu
– po ok. 10 dniach, 2-3 zabiegi co ok. 10-14 dni
3-6
 
6-7
300-400
 
300-400
do 2
 
do 2
P220
 
K200
Truskawka – przed kwitnieniem
– po kwitnieniu
– 10 dni później
6
6-7
6-7
300-400
300-400
300-400
do 2
do 2
do 2
P220
K200
K200
Rośliny strączkowe – faza 6-8 liści rzeczywistych
– 10 dni później
– przed kwitnieniem
3-6
6
6
200-300
200-300
200-300


P220
P220
P220
Lucerna i inne motylkowe – przy wysokości roślin ok. 20cm
– 14 dni później
6
6-7
200-300
200-300

P220
P220