Łąki i pastwiska są na całym świecie najtańszym źródłem pełnowartościowej paszy. O ich wartości decyduje skład botaniczny runi, zależący od czynników środowiskowych, sposobu użytkowania oraz zabiegów pielęgnacyjnych. Bardzo duży wpływ na wielkość i jakość uzyskanej z łąk i  pastwisk paszy ma nawożenie. Zabieg ten należy stosować racjonalnie, gdyż niewłaściwie prowadzone doprowadza do zmian florystycznych runi i może obniżyć jakość pozyskiwanej paszy. Nawożenie fosforem, potasem i magnezem wpływa korzystnie na gospodarkę wodną roślin oraz decyduje o dużym udziale w runi roślin motylkowych i niektórych cennych ziół. Składniki te wpływają na tworzenie i gromadzenie białka i węglowodanów. Największy wpływ na jakość plonu wywiera odpowiednie nawożenie azotem, powodujące wzrost zawartości białka, chlorofilu, karotenowców, obniża zawartość włókna surowego, wpływając na poprawę strawności traw. Bardzo dobre efekty w nawożeniu użytków zielonych daje dokarmianie dolistne. Po każdym pokosie (łąki), lub wypasie (pastwiska) pozwala na uzupełnienie potrzeb  azotowych oraz bardzo szybko likwiduje niedostatki fosforu, potasu, magnezu i mikroelementów. W stosunku do mikroelementów łąki mają wyższe zapotrzebowanie potrzeby niż pastwiska. Na tych ostatnich można stosować niższe z zalecanych poniżej dawek nawozu mikroelementowego.

Kompleksowy program dolistnego dokarmiania łąk i pastwisk przy wydatku cieczy użytkowej 300 – 400 l/ha

Bez tytułu

 

SUPLO NPK 20-20-20                kg/ha

lub SUPLO MAKRO K-200         l/ha

6

5

SUPLO NPK 20-20-20                kg/ha

lub SUPLO MAKRO K-200         l/ha

6

5

SUPLOFOL MIKRO U               l/ha 1,5 – 2,5 1,5 – 2,5
Siarczan magnezu                        kg/ha 15 (10) 15 (10)
Mocznik                                       kg/ha 15 30 – 40