Dane adresowe

logo

Suplo sp. z o.o.
Niwy 8
26-021 Daleszyce
woj. świętokrzyskie

tel. +48 41 307 28 40
tel./ fax +48 41 307 24 83

e-mail: suplo@suplo.pl

Napisz do nas

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości

  RODO

  Klauzula informacyjna

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SUPLO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Daleszycach (26-021) ul. Niwy 8, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000062223, posiadają NIP 6572421585 i REGON 292427350.
  2. Kontakt w sprawie Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych – suplo@suplo.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu handlowego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. stanowiącej samoistną przesłankę legalizującą przetwarzanie danych – usprawiedliwiony interes administratora danych.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty będące bezpośrednio zaangażowane w kontakt.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do udzielenia informacji zwrotnej do wiadomości wysłanej po przez formularz kontaktowy.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo sprzeciwu ich dalszego przetwarzania.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.