Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 – 2020

SUPLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ

Celem projektu jest dotarcie do jak najszerszego grona klientów na rynku ukraińskim w celu sprzedaży wysokiej jakości nawozów mineralnych. Wizją przedsiębiorstwa jest rozwój marki firmy na rynkach zagranicznych w celu zdobycia zaufania klientów oraz partnerów biznesowych. Firma SUPLO nawiąże współprace z wieloma gospodarstwami rolniczymi jak również sadownikami oraz producentami warzyw na wielu rynkach zagranicznych, co pośrednio przyczyni się do ich wzrostu ekonomicznego. Wysoka jakość oferowanych produktów oraz zadowolenie ze strony odbiorców stanowi fundament sukcesów firmy SUPLO. Dobra marka oraz pełne zaspokajanie potrzeb klientów przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska, zapewniają firmie rosnący udział w rynku.

Wartość projektu: 334 431.00 PLN | Wartość dofinansowania: 221 520.00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Polska Wschodnia znajdują się na stronie https://www.polskawschodnia.gov.pl/