Zasady stosowania

  • Zabiegi dokarmiania przeprowadzać w temperaturach 12-25oC (zbyt niska temperatura ogranicza pobieranie składników pokarmowych, zbyt wysoka natomiast wzmaga wrażliwość roślin na stężenie roztworu roboczego i może powodować poparzenia)
  • Nie należy wykonywać oprysków przed spodziewanymi opadami deszczu i przy silnym wietrze
  • Zabiegi dokarmiania wykonywać wczesnym rankiem lub późnym wieczorem, gdy rośliny są w pełnym turgorze i nie występuje wzmożona aktywność słoneczna
  • Do opryskiwań używać dysz średnio, lub drobnokroplistych
  • Temperatura cieczy użytkowej nie może być niższa niż 10oC
  • Dla poprawienia przyczepności i zwiększenia powierzchni pobierania składników stosować dostępne na rynku zwilżacze (adiuwanty)
  • Unikać łączenia nawozów z herbicydami
  • Najkorzystniej wykonywać opryski w okresie dwóch godzin od sporządzenia roztworu roboczego
  • Zabiegi wykonać najlepiej w czasie 2 – 3 godzin po sporządzeniu roztworu roboczego

Przygotowanie cieczy użytkowej

przygotowanie

Pamiętać, aby po ewentualnym rozpuszczeniu mocznika, który powoduje znaczne ochłodzenie cieczy użytkowej odczekać jakiś czas w celu podwyższenia temperatury sporządzanego roztworu roboczego.