Informacja o zakończeniu postępowania przetargowego

Category:

dotyczącęgo ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/08/2018

Dotyczące: zakupu usługi doradczej związanej z organizacją spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi w ramach udziału Zamawiającego na misji handlowej na Ukrainę oraz usługi doradczej związanej z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w zakresie wyszukiwania, selekcji, nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi na rynku ukraińskim

TAGS: