Informacja o zakończeniu postępowania przetargowego

Category:
dotyczącęgo ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/08/2018 Dotyczące: zakupu usługi doradczej związanej z organizacją spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi w ramach udziału Zamawiającego na misji handlowej na Ukrainę oraz usługi doradczej związanej z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w zakresie wyszukiwania, selekcji, nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi na rynku ukraińskim
Read More: Informacja o zakończeniu postępowania przetargowego

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/08/2018

Category:
Dotyczące: zakupu usługi doradczej związanej z organizacją spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi w ramach udziału Zamawiającego na misji handlowej na Ukrainę oraz usługi doradczej związanej z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w zakresie wyszukiwania, selekcji, nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi na rynku ukraińskim. Pobierz zapytanie ofertowe
Read More: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/08/2018

Informacja o zakończeniu postępowania przetargowego

Category:
 dotyczącęgo ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/06/2018 (Dotyczące: zakupu usługi doradczej związanej z projektowaniem materiałów reklamowych i promocyjnych w zakresie promocji wysokiej jakości nawozów mineralnych oferowanych przez przedsiębiorcę oraz usługi w zakresie tłumaczenia materiałów reklamowych i promocyjnych)
Read More: Informacja o zakończeniu postępowania przetargowego

Informacja dot. ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 001/09/2015

Category:
Informujemy uprzejmie że w NASZYM ZAPYTANIU OFERTOWYM  nr 001/09/2015 omyłkowo ustaliliśmy datę końca składania ofert na dzień 20.09.2015. – za co przepraszamy. Obowiązującą data końca składania ofert jest dzień 21.09.2015, pozostałe warunki pozostają niezmienione.   Z poważaniem Zbigniew Kręt PREZES ZARZĄDU
Read More: Informacja dot. ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 001/09/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/09/2015

Category:
Pobierz wersję PDF zapytania ofertowego. Firma SUPLO Sp. z o.o. realizująca projekt nr GEKON1/05/214543/38/2015 pn. Proekologiczne wytwarzanie nawozów organiczno-mineralnych na bazie odpadów: ubocznych produktów spalania i biogazyfikacji biomasy współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach I Konkursu Programu GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych,...
Read More: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/09/2015